4th Female Trekking Guide Course को परिक्षाको परिक्षाफल प्रकाशन गरिएको सम्बन्धि सूचना

यस प्रतिष्ठानबाट सञ्चालन भएको 4th Female Trekking Guide Course को मिति २०७४/३/३१ मा लिइएको परिक्षाको परिक्षाफल प्रयोगात्मक (Field) तालिमको प्राप्तांक समेत समावेश गरी प्रकाशित गरिएको छ । 

Roll No

Name

Total Marks

Grade

1

Malika Shrestha

89.5

A

2

Pema Rinji Sherpa

87.5

A

3

Phurlamu Sherpa Lama

86

A

4

Furba Sherpa

68.5

B

5

Sarita Lama

93.5

A

7

Sandhya Karki

81

A

8

Chhiring Dolma Karmi

81

A

9

Laxmi Bhujel

87.5

A

10

Urmila Shrestha

82.5

A

11

Renuka Manandhar

87

A

12

Pabitra Rai

78

B

13

Kabita Khadka

86.5

A

14

Jyoti Tamang

81

A

15

Srijana Tamang

76.5

B

16

Sunita Rai

88.5

A

17

Sareena Rai

89

A

18

Krishma Poudel

91

A

19

Tsering Tsomo Tamang

83.5

A

20

Pasi Yangji Sherpa

85

A

21

Sonam Lhomi

83

A

22

Jangmu Sherpa

90

A

23

Ang Phuti Sherpa

81

A

24

Ramila Pokharel

84.5

A

25

Indra Kumari Laksam

81

A

26

Sarita Rai

85.5

A

27

Pemba Kanchhi Sherpa

80

A

29

Anshu Nakarmi

53

C

30

Brinda Shrestha

80.5

A